İsim: Nevrez KOYLAN
Doğum Yeri ve Tarihi: İskenderun, 3 Mart 1957
Medeni Durumu: Tuba Koylan ile evli, 1 kız çocuk (Zeynep) ve 1 erkek çocuk (Ata) babası
Bildiği yabancı dil: İngilizce
Eğitim Durumu:
1975- 1981 İstanbul Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru)
1968- 1975 Eskişehir Maarif Koleji (Ortaöğretim)
1963- 1968 İstanbul Kocamustafapaşa İlkokulu
Mesleki Yaşamı:
1993- İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
1989- 1993 İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzman Araştırma Görevlisi
1987- 1989 SB Iğdır Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı
1986- 1987 Askerlik Hizmeti, Tabib Teğmen olarak terhis, Tatvan 800 Yataklı Sahra Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı
1981- 1986 İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalıİç Hastalıkları Uzmanlık Öğrencisi
Ünvanları:
1996 Profesör
1996 Kardiyoloji Uzmanı
1990 Doçent
1986 İç Hastalıkları Uzmanı
1981 Tıp Doktoru
Üyesi Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar
2012 American College of Cardiology (Fellow) (FACC)
2009 European Society of Hypertension (Member)
2009 European Society of Cardiology (Fellow) (FESC)
2009 European Association on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR) (Member)
  European Heart Failure Association (Member)
2005 Ateroskleroz Eğitim ve Araştırma Derneği (Kurucu)
2004 Medikal İletişim ve Araştırma Derneği (Kurucu)
1996- New York Academy of Sciences (Member)
1995- American Society of Hypertension (Member)
1995- International Atherosclerosis Society (Member)
1995- European Atherosclerosis Society (Member)
1990- International College of Angiology (Fellow)
1984- European Society of Cardiology (Member)
1984- Türk Kardiyoloji Derneği
1983- Türk Tıp Derneği
1981- İstanbul Tabib Odası
İdari Görevleri
2005- Ateroskleroz Eğitim ve Araştırma Derneği Saymanı
2004- Medikal İletişim ve Araştırma Derneği Başkanı
2002- 2003 İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu Başkanı
2000- 2002 İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu Üyesi
1998- 2000 Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
1996- 1998 Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Grubu Sekreteri
1994-1996 Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Grubu Saymanı
1993-2009 İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dinamik EKG Laboratuarı Sorumlu Öğretim Üyesi
 
Uluslararası Akronimli Projeler
2003-2009 HEAAL çalışması Ulusal Koordinatörü
2003- 2004 ICEBERG Epidemiyolojik Çalışması Yönetim Kurulu Üyesi
1999- 2004 SAGE Çalışması Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi
1998- 2005 VALUE Çalışması Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi ve Ulusal Koordinatörü
1996- 2000 ELITE II Çalışması (yayınlandı)
1990- 1996 TTS Çalışması (yayınlandı)